Bilder från gjorda dokumenteringar


När en SGC certifierad entreprenör utför ett arbete så dokumenteras allt arbete med fotografier.
Alla fotograferade arbetsmoment och beskrivande text av utfört arbete skickas sedan till Fuktspärrteknik AB
i Kinnarumma som sammanställer informationen i ett kompendium som skickas ut till entreprenör som överlämnar
ett exemplar till aktuell kund samt att Fuktspärrteknik AB behåller ett exemplar för arkivering.

Klicka på bilderna för att få se dom i större format.
Nygjord stenkista av kassetter för 
dräneringsvatten och regnvatten.
Så här kan det se ut när alla ledningar 
skall kopplas samman.
Påstrykning av vidhäftare för membran. 
Utbränning av nafta för att skynda på 
torktiden av vidhäftare.
En SGC certifierad entreprenör ser 
alltid till så att alla rörgenomgångar
är ordentligt tätade.
Montering av självklistrande membran. 
Montering av isolerande fuktspärr av 
märket Optidrain.
Montering av 3 skiktsduken som ej 
släpper in vatten mot skivan men
släpper ut fukt i ångfas inifrån.
Återfyllning. Viktigt att få fall ut 
från huset.