Fuktspärrtekniks Utbildning

SGC certifieringsutbildning genomförs i tre steg av Fuktspärrtekniks 
utbildningsansvarig. Utbildningen är utformad för att ge en ökad
förståelse hur fukt påverkar och agerar runt husgrunder.
 
Steg 1 
 • Information/Materialkunskap.
 • Regler
 • Grundförutsättningar
 • Dräneringsmetoder
 • Systemens funktion
 • Monteringsmetodik
 • Praktisk montering
 • Skriftligt prov
 
Steg 2
 • Godkänd tentamen
 • Genomgång objekt/bilder
 • Godkänd dokumentation
 • Dokument till slutkund
 • Diplom, ID-kort
 
Steg 3   
 • 2-års kontroll
 • Repetition utbildning
 • Tentamen
 • certifiering för 4 nya år

 

 

 

 
Du erhåller alltid  högsta 
kvalité på både arbete och
material om du använder
en SGC-Certifierad entreprenör.